O FESTIVALU

Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi je osemdnevno druženje in spoznavanje. Festival je oblikovan kot platforma za predstavitev domače in tuje neodvisne uprizoritvene produkcije v Mariboru.

Sodobno neodvisno gledališče, ki ga predstavljamo v letošnji ediciji, je odprto, ustvarjalno, vključujoče in brezkompromisno s posebnim poudarkom na družbenopolitičnem kontekstu, v katerem je nastalo ali ki ga z vsebino nagovarja. Predstave bi lahko opisali kot zabavne, politične ali estetske, vendar so mnogo več. Program, ki ga sestavljajo predstave iz Palestine, Češke, Izraela, Portugalske in Slovenije, bo občinstvo spodbudil k novim premislekom, mnenjem in pogledom. Naše poslanstvo – razvijati neodvisno gledališče – je pravzaprav posledica želje po odprti, vključujoči in solidarni družbi, družbi brez predsodkov in strahu. Neodvisnost razumemo kar se da široko in inspirativno – osvobojeno nadzora in moči drugega, trendov in ustaljenih okvirjev. Neodvisnost ni poljubna in vase zaprta, ampak ponuja svobodo razmišljanja, doživetja, razumevanja pogojev dela in ustvarjanja.

Verjamemo, da s svojim programom dvigamo kakovost življenja v mestu, državi, regiji in širše. Inovativnost in razvoj (in večja enakost) sta posledica želje po novem, po neznanem. Z odprtimi rokami in srci pričakujemo občinstvo in goste iz tujine ter Slovenije.

MOMENT MARIBOR

Moment je nevladna in neprofitna organizacija s statusom javnega interesa na področju kulture, ustanovljena leta 2006 z namenom ustvarjati in razvijati neodvisno gledališče in sorodne uprizoritvene umetnosti.

Naši projekti nastajajo skozi raziskovanje, preizkušanje, učenje in (samo)kritiko, v nenehnem iskanju izraznih možnosti in zmožnosti. Gojimo in združujemo ustvarjalce iz različnih in raznolikih uprizoritvenih področij, od lutkovnega, plesnega, fizičnega, poetičnega do performativnega gledališča, a samega gledališče ne želimo deliti ali omejevati. Razumemo ga celovito, s težnjo učiti se drug od drugega.

Zaradi različnih ozadij ustvarjalcev so projekti zavestno raznoliki. Te raznolikosti pa so jasno izražene in medsebojno konfrontirane. Tako nastaja gledališče, ki se odmika od konvencionalnih smernic in želi vsakič znova presegati samo sebe. A ne želimo ostajati sami sebi namen. Eden od ciljev sta dostopnost za raznovrstno publiko in širiti gledališko zavest med vsemi generacijami.

Naše osnovne dejavnosti so: redna produkcija sodobne uprizoritvene umetnosti, organizacija in izvedba projektov usposabljanja, programi za mlade ustvarjalce na področju uprizoritvenih umetnosti, festivalska produkcija, povezovanje uprizoritvenih umetnosti in sociale.

Projekte izvajamo s pomočjo domačih in mednarodnih partnerjev, ki jih zanima odpiranje polja sodobnega gledališča.

POŠLJITE SPOROČILO