Okrogla miza: Tvoj moment – uporabi svoj glas

Okrogla miza o evropskih volitvah, kaj te prinašajo mladim in kaj mladi njim

Evropa se v zadnjem času spopada z različnimi izzivi (migracije, brezposelnost med mladimi, varstvo zasebnosti, podnebne spremembe itd.) in čas je, da se seznanimo z nastalo situacijo in prestopimo v novo družbo brez strahu. Vzpostaviti želimo odprto, vključujočo in solidarno družbo. Skupaj s študenti in za študente bomo zato organizirali okroglo mizo na temo volitev v Evropski parlament.

Na okrogli mizi bodo sodelovali govorci z različnih področij, ki se dotikajo evropske politike in mladih. Dogodek organiziramo s pomočjo Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki je letos izdal študijo Mladina 2018. Gre za mednarodni raziskovalni projekt, ki se hkrati izvaja v desetih državah Jugovzhodne Evrope. Glavni namen raziskave je opredeliti, opisati in analizirati odnos mladih in njihove vedenjske vzorce v sodobni družbi. Znotraj raziskave se ukvarjajo s področji izobraževanja, zaposlitve, politične udeležbe, odnosov v družini, prostega časa, rabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vrednot in prepričanj mladih. Na okrogli mizi bodo sodelovali tudi izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, Manja Toplak in Miha Blažič – N’toko.